U okviru USAID programa “Pravni okvir za filantropiju” nastavlja se zagovaranje da se promijeni Zakon o PDV-u kako bi donacije hrane pred istek roka bile oslobođene od plaćanja PDV-a.

Na šestom sastanku tematskog zagovaračkog tima (TZT) na ovu temu dat je informativni pregled aktivnosti koje su realizovane u periodu od juna do decembra 2022. godine, predstavljene aktivnosti druge faze zagovaračke kampanje i načini na koje se članice i članovi TZT mogu aktivno uključiti u kampanju.

U uvodnom dijelu predstavljene su najvažnije aktivnosti od prošlog sastanka, kao što su održavanje konferencije “Podrška i finansiranja javnih kuhinja”; saradnja sa Upravom za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, saradnja sa Agencijom za sigurnost/bezbjednost hrane BiH i drugim nadležnim institucijama.

Prijave za članstvo su uvijek otvorene i svi zainteresovani se mogu da se pridruže i priključe narednom sastanku ako popune ovaj formular:

https://forms.gle/cUfPF9nXVeDBehQ7A

 

Više o aktivnostima TZT-a možete pročitati na linku:

https://lonac.pro/bs/nastavljamo-zagovaranje-niko-gladan-niko-sam

 

nastavite čitati

Povezane objave

 • 386 words1.9 min read

  Danas, 4. oktobra 2023, je hrana u vrijednosti od 20.000 […]

  Read More
 • 805 words4.2 min read

  Dana 3. oktobar 2023 je dodijeljena donacija hrane vrijedne skoro […]

  Read More
 • 2356 words11.8 min read

  Pošaljite komentare na „Prednacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni […]

  Read More