Vlada Kantona Sarajevo, dana 24.11.2022. godine – na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, donijela je Rješenje o obrazovanju interresorne radne grupe za uspostavu banke banke hrane u Kantonu Sarajevo.

Ovim Rješenjem se omogućava formiranje Radne grupe za uspostavu banke hrane koja će koordinirat aktivnosti koje se tiču uspostavljanja banke hrane u Kantonu Sarajevo. Grupa će, također, imati savjetodavnu i informativnu ulogu spram Vlade i UNDP-a u postupanju u predmetima vezanim za uspostavu Banke hrane.

Unutar sastava Radne grupe, koju čini 17 članica, i Fondacija Mozaik je postavljena kao dio sastava, koju će predstavljati Aida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Fondacije.

Dana 2.2.2023. godine održan je prvi sastanak Radne grupe, kojem je prisustvovala predstavnica Fondacije Mozaik – Aida Vežić, unutar kojeg se diskutovalo o postojećem sistemu borbe protiv prehrambenog siromaštva te mapiranje preduslova i funkcija banke hrane Kantona Sarajevo.

nastavite čitati

Povezane objave

 • 386 words1.9 min read

  Danas, 4. oktobra 2023, je hrana u vrijednosti od 20.000 […]

  Read More
 • 805 words4.2 min read

  Dana 3. oktobar 2023 je dodijeljena donacija hrane vrijedne skoro […]

  Read More
 • 2356 words11.8 min read

  Pošaljite komentare na „Prednacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni […]

  Read More