Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UINO) otvorila je putem web platforme eKonsultacije.gov.ba proces javnih konsultacija za izmjene Tehničkog uputstva za dostavljanje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

Imajući u vidu da je u toku procedura donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni poreza na dodatu vrijednost, kojim bi se omogućilo primjena gore navedenog Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Sektor za poreze sačinio je Nacrt Tehničkog Uputstva o izmjenama i dopunama Tehničkog Uputstva o podnošenju knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, kojim se poreskim obveznicima omogućuje provedba evidentiranja donirane hrane na propisani način u knjigovodstvenim evidencijama (e-KIF i e-KUF).

Uputstvo za korištenje portala eKonsultacije možete naći na ovom linku

Ukoliko imate poteškoće pišite na [email protected], a pišite nam i da potvrdite da ste učestvovali u ovom procesu.

Rok za slanje komentara je 09.08.2023.g.

 

Ovo su predloženi komentari na Nacrt Tehničkog uputstva o izmjenama i dopunama Tehničkog uputstva za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem:

S obzirom na trenutnu regulativu i primjenjivu praksu, opći zaključak koji se nameće da porezni obveznici u praksi zbog manualnih propusta ili grešaka u računovodstvenim softverima propuštaju da ispravno evidentiraju tip dokumenta u CSV formatu koji se dostavlja UIO, a koji se odnosi na podatke o isporukama i nabavkama.

Naime, u trenutno važećem tehničkom uputstvu definisano je sljedeće:

Kod nabavki:

Tip dokumenta – može imati vrijednosti od 01 do 05 (mora biti vodeća nula)

✓ 01 – Ulazne fakture za robu i usluge iz zemlje

✓ 02 – Ulazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)

✓ 03 – Ulazna faktura – avansna (Dati avansi)

✓ 04 – JCI (Uvoz)

✓ 05 – Ostalo (Fakture za usluge primljene iz inostranstva itd)

Kod isporuka:

✓ 01 – Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje

✓ 02 – Izlazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)

✓ 03 –  Izlazna faktura – avansna (Primljeni avansi)

✓ 04 – JCI (Izvoz)

✓ 05 – Ostalo (Fakture za usluge izvršene stranom licu itd)

Planiranim izmjenama tehničkog uputstva se dodaju novi tipovi dokumenata:

 Kod nabavki:

✓ 06-naknadna umanjenja i primljeni popusti (primljene KO i sl.)

✓ 07-Ispravak odbitka ulaznog poreza

✓ 08-Ulazni PDV u posebnoj šemi građevinarstva po primljenom izvještaju od izvođača,

✓ 09-Ostalo

Kod isporuka:

✓ 06-umanjenje PDV-a po PDV-SL-2 obrascima

✓ 07-Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)

✓ 08-Izvršene donacije

✓ 09-Ostalo

U dosadašnjoj praksi, ukoliko porezni obveznik prilikom dostavljanja knjigovodstvene evidencije elektronskim putem propusti da ispravno evidentira tip dokumenta o isporukama i nabavkama, isti ima priliku da izvrši ispravku podatka. Shodno navedeno, smatramo da je potrebno važeće Tehničko uputstvo dopuniti, odnosno navesti da ispravka uočenih grešaka nije vremenski ograničena.

Zato predlažemo da UIO usvoji navedeni prijedlog izmjene nacrta Tehničkog uputstva, a time doprinese boljem razumijevanju mogućnosti koje e-Evidencije nude poreskim obveznicima u cilju ispunjavanja njihovih obaveza prema UIO.

U podnaslovu Ispravka greške na strani 24. Tehničkog uputstva, se iza riječi Excel formatu dodaje “Ukoliko porezni obveznik naknadno uoči grešku u prethodno podnesenim knjigovodstvenim evidencijama u aplikaciji e-Porezi, ispravka greške nije vremenski ograničena.

 

 

 

nastavite čitati

Povezane objave

 • 84 words0.4 min read

  Obroci koje u hladna januarska jutra u Narodnoj kuhinji Stari […]

  Read More
 • 187 words0.9 min read

  U duhu solidarnosti i zajedničkog djelovanja, Šišović – Mesna Industrija […]

  Read More
 • 717 words3.6 min read

  U Sarajevu je danas održan događaj “Niko gladan. Niko sam […]

  Read More