Vlada Kantona Sarajevo, dana 24.11.2022. godine – na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, donijela je Rješenje o obrazovanju interresorne radne grupe za uspostavu banke banke hrane u Kantonu Sarajevo.

Ovim Rješenjem se omogućava formiranje Radne grupe za uspostavu banke hrane koja će koordinirat aktivnosti koje se tiču uspostavljanja banke hrane u Kantonu Sarajevo. Grupa će, također, imati savjetodavnu i informativnu ulogu spram Vlade i UNDP-a u postupanju u predmetima vezanim za uspostavu Banke hrane.

Unutar sastava Radne grupe, koju čini 17 članica, i Fondacija Mozaik je postavljena kao dio sastava, koju će predstavljati Aida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Fondacije.

Dana 2.2.2023. godine održan je prvi sastanak Radne grupe, kojem je prisustvovala predstavnica Fondacije Mozaik – Aida Vežić, unutar kojeg se diskutovalo o postojećem sistemu borbe protiv prehrambenog siromaštva te mapiranje preduslova i funkcija banke hrane Kantona Sarajevo.

nastavite čitati

Povezane objave

 • 84 words0.4 min read

  Obroci koje u hladna januarska jutra u Narodnoj kuhinji Stari […]

  Read More
 • 187 words0.9 min read

  U duhu solidarnosti i zajedničkog djelovanja, Šišović – Mesna Industrija […]

  Read More
 • 717 words3.6 min read

  U Sarajevu je danas održan događaj “Niko gladan. Niko sam […]

  Read More